04-8623901

חייגו לקביעת תור והתייעצות

053-4972440

שלחו לנו וואטסאפ

מייל

1818marpea@gmail.com

בס"ד 

דניאלה שפי נטורופתית - מומחית לרפואה טבעית וקנדידה

בדיקה עם מכשיר "ביקום" – אירדיולוגיה - צמחי מרפא - ריפוי בתזונה – סי.בי.טי. - הומיאופתיה

מדיניות החזרת מוצרים

 

 שינוי או ביטול הזמנה, ביטול עסקה והחזרת מוצרים

מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות של המפעילה הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 – המזמין רשאי לבטל את הזמנתו ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליו בכפוף להוראות שלהלן.

המפעילה מדגישה כי על המזמין לבדוק כי המוצרים אשר קיבל לידיו תואמים את פרטי ההזמנה כפי שזו נעשתה על ידו. אם ישנה אי התאמה בין המוצרים שהוזמנו למוצרים שהתקבלו בפועל (לדוגמה כמות של מוצר מסוים אינה תואמת את הכמות שהוזמנה), על המזמין להודיע למפעילה תוך 2 ימי עסקים על אי ההתאמה כאמור. באם המזמין לא הודיע למפעילה במועד האמור, יראו את המזמין כמי שאישר כי קיימת התאמה בין ההזמנה למשלוח ולמזמין לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.

ביטול או שינוי הזמנה (טרם שליחתה למזמין)

מזמין אשר מעוניין לבטל או לשנות את ההזמנה ייצור קשר עם המפעילה אשר פרטיו מופיעים בתנאי השימוש ויודיע על רצונו לבטל או לשנות את ההזמנה בהתאם לעניין בהקדם האפשרי. ביטול כאמור יתאפשר במידה וההזמנה טרם נשלחה למזמין.

עם קבלת הודעה על ביטול ההזמנה תחזיר המפעילה למזמין את כספו בגין ההזמנה, אולם תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך המוצר שהזמנתו בוטלה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים.

ביטול העסקה

בגינה יכול וייעשו תוך תקופה של עד 14 יום ממועד קבלת ההזמנה.

לצורך ביטול העסקה על המזמין ליצור קשר עם המפעילה אל כתובת הדוא"ל 1818candida@gmail.com ו/או בכל דרך התקשרות מקובלת נוספת ולהודיע בכתב על רצונו לבטל את העסקה. מובהר בזאת כי באחריות המשתתף לוודא קבלת ההודעה אצל המפעילה לצורך קבלת החזר, כאמור. המזמין מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לביטול שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות של הסכם זה.

לאחר קבלת הודעת הביטול של המזמין וככל וזו תיעשה במועד האמור, תתאם המפעילה עם המזמין את דרך החזרת המוצר. יובהר כי באחריות המזמין לדאוג להחזרת המוצר/ים למפעילה וכי החזרת המוצר/ים כאמור תיעשה על חשבון המזמין.

עם קבלת המוצרים שהוחזרו אצל המפעילה ובכפוף לבדיקתה את מצב המוצרים בעת החזרתם ואישורה בנוגע לתקינותם, תחזיר המפעילה למזמין את כספו בגין ההזמנה כאשר המפעילה תהא רשאית לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך המוצר שהזמנתו בוטלה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים, כאשר שיעור דמי הביטול כוללים את דמי המשלוח ככל ונגבו.

הוראות סעיף זה בעניין דמי ביטול לא יחולו על ביטול שנעשה מחמת פגם במוצר שהוזמן בהתאם להוראות חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980 ו/או אי התאמה בין תכונות המוצר כפי שמופיעות באתר לבין תכונות המוצר בפועל ו/או הידר זמינות המוצר במלאי, שאז לא ייגבו דמי ביטול מהמזמין, זאת בכפוף לבדיקת המפעילה את טענות המזמין בדבר אי התאמה ו/או פגם ו/או היעדר זמינות, בהתאם לעניין.

בדיקת קנדידה ביתית - פיענוח במעבדה

אתם מבצעים את הבדיקה בנוחיות ביתכם, השליח מגיע לאסוף למעבדה והתשובה אצלכם תוך שבועיים.

Call Now Button
×
דילוג לתוכן